Martijn Vreeken

info over Photoshop, webdesign en fotografie

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home | WebDesign | Magento | How to set Magento file permissions

How to set Magento file permissions

E-mail Afdrukken PDF

Here’s how to set the file and directory permissions for Magento Manually

Commands in Unix/Linux are case sensitive, so make sure you mind your cases!

To find out what user your webserver (apache) is using to execute the httpd service, type:
grep User /etc/httpd/conf/httpd.conf
You should see the line "User apache" if the httpd service is run by apache, or another name, if another user is used.

Try to limit permissions to only your ftp/shell username and the web server. The way most people handle this is to change the owner of files to their ftp/shell username and set the group to the web server’s group.
For example (assuming your web server runs under the user name “apache”):
chown -r yourname:apache /your/magento

Make files (not directories) readable by your web server:
find /your/magento -type f -exec chmod 640 {} \;

The next thing you should do is set the file permissions for Magento directories to readable and executable:
find /your/magento -type d -exec chmod 750 {} \;

Now set the permissions for directories that need to be writable and executable:

chmod 770 /your/magento/app/etc
chmod 770 /your/magento/var
chmod 770 /your/magento/media
chmod 770 /your/magento/media/downloadable
chmod 770 /your/magento/media/import

Thanks to Asher Bond

Laatst aangepast op vrijdag, 04 december 2009 13:53  
Banner

Webdesign menu


Korte tip

In photoshop wordt de spatie balk gebruikt om tijdelijk een ander gereedschap te gebruiken dan het huidig geselecteerde. Tijdens het gebruik van de kwast bijvoorbeeld kan het handje opgeroepen worden door de spatie balk ingedrukt te houden.